norberg

 • Konstbiennal i Karbenning

  Temat för 2015 års upplaga av Karbenning Centralstations Biennal är kartor. 

  Vi skickade ut ett brev till ett antal utvalda konstnärer, innehållande en uppmaning att visa en karta. Bifogat fanns ett papper, 60 x 80 cm, vikt som en vanlig kommun- eller vägkarta. De inbjudna fick fritt förhålla sig till den medföljande tomma ”kartan”. De bidrag vi fått in som svar visas med start nu på lördag den 25 juli i stationshuset i Karbenning. 

  Vernissage lördag 25 juli 14-22, sedan öppet dagligen kl 12-18 fram tills den 2 augusti. Välkomna!

  Läs mer

 • Norbergfestival

  Från 30 juli till 1 augusti i Mimerlaven sker Norbergfestival som är en festival för elektronisk och experimentell musik. Festivalen startades 1999 av Michael Cristiansen.

  Festival

 • Integrationsfotbollscup 1-2 augusti

  ”Integrationsfotboll ”är ett projektsamarbete mellan NAIF, Norbergs bibliotek, landstinget Västmanland, Västmanlands idrottsförbund och Sisu idrottsutbildarna Västmanland, för att skapa en ny mötesplats och tillfällen att lära känna nya människor på ett lite annorlunda sätt och under roliga former genom en fotbollscup.

 • Villatomter i vackert läge

  Norbergs kommun säljer nu tomter för villabyggande vid sjön Norens västra strand. Detta under förutsättning att beslut om ny detaljplan vinner laga kraft, vilket beräknas kunna ske tidigast den 16/7. Läget är såväl sjönära som centrumnära och området har öppnats för bebyggande med syftet att skapa fler attraktiva tomter i Norberg. Detta som en del i att fortsatt bygga ett samhälle där alla kan finna sin plats att trivas på.

  TomterNoren

 • Låna en elcykel

  Energi- och klimatrådgivningen i Norbergs kommun lånar ut elcyklar för att ge allmänheten möjlighet att prova på hur det känns att cykla med elassistans.
  Elcykel

 • Extra föreningsbidrag

  Är ni en förening i Norbergs kommun som tänker engagera er extra för att nyanlända Norbergare ska få komma med i föreningslivet? Då har ni möjlighet att ansöka om ett extra föreningsbidrag på 5000 kr.

 • Ny kommunchef

  Hannu Högberg

  Hannu Högberg blir Norberg kommuns nya kommunchef från den
  1 september. Hannu Högberg arbetar idag som verksamhetschef inom ABF.

 • Åter tillåtet att vistas i den branddrabbade skogen

  Skogsbranden 2014 – Åter tillåtet att vistas i den branddrabbade skogen
  Under flera månader har det varit förbjudet för allmänheten att vistas i det område som drabbades av skogsbranden sommaren 2014. Från och med idag, den 25:e maj 2015, är förbudet hävt. Det innebär att allmänheten nu får gå in i den branddrabbade skogen.

 • Nyhetsbrev från VKL - Västmanlands kommuner och landsting.

  Här kan du läsa om bland annat de lyckade strategierna i Norbergs skolor och hur skapas det goda förutsättningar för att leda och driva utvecklingen på enhetsnivån inom äldreomsorgen?
  Nyhetsbrev VKL nummer 2 2015

Sida 1 av 11