Norberg - låt dig överraskas

Äppeldag på hembygdsgården

Nu kan du få dina äpplen sortbestämda - söndagen den 24 september!

Pomeolog finns på plats för sortbestämning. Trädgårdsloppis samt kaffeservering.
Plats: Hembygdsgården Karlberg
Tid: 10-14
Arr: Norbergs Trädgårdsförening

Välkommen!