Norberg - låt dig överraskas

Välkommen till träff för er verksamma i Norberg centrum. OBS Ändrat datum

Inbjudan till dig som är företagare och tycker det är viktigt med ett levande centrum.

Norbergs kommun ser en potential till att stärka centrum genom gemensamma krafter för att lyfta handeln och fler aktiviteter. Många kommuner har idag en aktiv handel genom att bedriva en centrumförening. Kommunen har tagit kontakt med olika centrumföreningar för att samla in goda exempel. Vi ser stora fördelar med ett aktivt centrum och gott företagande där kommunen samordnar och företagare styr.

Det finns många fördelar med detta och det vill vi berätta mer om.

Därför arrangeras en träff kring centrumförening den 25 januari, klockan 18.30 i kommunhuset. Ni har chans att lyfta idéer och ställa frågor.
(Datum ändrat efter önskemål från handeln)

Anmäl dig senast den 22 januari till: tobias.back@norberg.se

Plats: Kommunhuset: Sessionssalen

Övrigt: Vi bjuder på fika

Frågor eller funderingar kontakta:

Tobias Back

0223-29010 eller tobias.back@norberg.se

Välkomna!