Norberg - låt dig överraskas

Hälsoveckan 2018!

Årets "Hälsovecka"pågår mellan 12/2 och 18/2

Just nu pågår den sista planeringen och färdigt program förväntas i slutet på januari.