Norberg - låt dig överraskas

Earth Hour 2018!

Vi släcker ned, gör det du också!

Vi kommer att släcka ned i våra verksamheter där det är möjligt. Centrala delarna kommer att släckas enligt bifogade karta mellan kl.20.30 -21.30. Ytterligare program tillkommer.
Unkan kommer att ha mingelkväll och följer följa årets tema. Det kommer bjudas på klimatsmart mat och vi släcker ner lyset och äter tillsammans.

Källskolan kommer att delta i Världsnaturfondens manifestation för klimatet. Eleverna har diskuterat på klassråd och elevråd om vad vi kan göra för att bidra till ett bättre klimat och en mer hållbar livsstil.Barnen har många goda och bra idèer, vi kommer att släcka lamporna och göra klimatbra saker för vår planet både hemma och i skolan.Under en vecka i mars ska vi väga hur lite mat vi slänger i vår matsal.
Vi kommer att utmana varandra årskursvis på Källskolan och Centralskolan har utmanat Källskolan. Tillsammans ska vi göra vad vi kan för att minska matsvinnet.

Eleverna ska även jobba lite extra med temat Planet, klimat och mat utifrån undervisningsmaterial från Världsnaturfonden WWF.

Blåsippans förskola planerar vi att uppmärksamma ”Earth Hour"” genom att släcka alla lampor dagtid och prata om att värna om jordens resurser (med de större barnen).
Att vi ska tänka på att inte slösa med papper, el, vatten osv.

Vi uppdaterar allteftersom. Karta (pdf, 269 kB)