Norberg - låt dig överraskas

Färdigställande av blästerugn 18-19 augusti.

Blästerugnen kommer att färdigställas genom byggnation och murning inför järnförsök i slutet på september.

Försök att framställa järn i blästerugnen kommer att genomföras den 29-30 september om vädret så tillåter.
Arr: Järnet på Lapphyttanlänk till annan webbplats