Norberg - låt dig överraskas

Detaljplan för Blåsippan och Tulpanen

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra överföring av mark från fastigheten Norbergsby 50:16 för att utöka tomtstorleken för berörda fastigheter. Marken i den gällande detaljplanen är avsedd för allmän plats, park eller plantering. De önskade åtgärderna i detaljplanen strider inte mot rekommendationerna i översiktsplanen för Norberg.

Du hittar mer information på Avesta kommuns hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!