Norberg - låt dig överraskas

Medborgarlöften 2015-2016

Medborgarlöften är en del av polisens och kommunens samverkansöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Löftena utgår från en lokal problembild som har tagits fram och prioriterats genom medborgardialog, medarbetardialog inom polisen samt egen kunskap hos både polisen och kommunen.

Polisen och kommunen lovar att:

  • Polis 1 gång/dygn ska patrullera runt sjön Noren
  • För att öka tryggheten, men även förståelsen för att polisen i Sverige jobbar för allas trygghet och säkerhet, åker patrullen förbi Norbergs asylboenden i samband med patrulleringen runt sjön Noren
  • Kommunen, via ungdomsrådet och personal på fritidsgården Unkan, samordnar varje oktober en trygghetsvandring för att med hjälp av ungdomsrådet se efter vilka platser i kommunen som upplevs som otrygga. 2015 års trygghetsvandring genomfördes under kvällen den 14 oktober.
  • Kommunpolisen genomför tillsammans med boendeansvarig och tolkar samhällsinformation på asylboenden.

Medborgarlöftena signerades den 27 november 2015 i Norberg mellan Agneta Kumlin, lokalpolisområdeschef och Hannu Högberg, kommunchef i Norbergs kommun.