Norberg - låt dig överraskas

Stiftelsen John Bromans fond

Går du en hantverks- eller praktisk yrkesutbildning? Är du under 20 år och folkbokförd i Norbergs kommun? Sök då stipendium från John Bromans fond!

Ansökan skickas till

Norbergs kommun
Barn- och utbildningsutskottet
Box 25 738 21 Norberg

Senast den 7 april behöver vi ha din ansökan!