Norberg - låt dig överraskas

Vill du bli språkvän?

Språkvän syftar till att bygga broar mellan etablerade och nyanlända invånare i Norberg. Att bli/få en språkvän handlar om ett ömsesidigt utbyte där man träffas, språktränar och har aktiviteter tillsammans. Bli en språkvän och berika ditt och andras liv!