Norberg - låt dig överraskas

Välkomna en aktiv vår!

Hälsocenter erbjuder ett kostnadsfritt stöd för en förbättrad hälsa. Mindful eating, sömnskola och promenadgrupper är några av de aktiviteter som erbjuds under april och maj månad!