Norberg - låt dig överraskas

Offentligt sammanträde den 27 april

Välkomna på ett offentligt sammanträde, onsdagen den 27 april klockan 17.30, med anledning av ansökan om tillstånd enligt miljöbalken för vindkraftspark Målarberget i Avesta och Norbergs kommuner.

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län kommer att hålla ett offentligt sammanträde med besiktning den 27 april 2016 med anledning av ansökan från Vindpark Målarberget i Norberg AB om tillstånd för uppförande och drift av 39 vindkraftverk.

Sammanträdet kommer att protokollföras. Ingen föranmälan krävs för deltagande vid sammanträdet. Innan sammanträdet kommer besiktning att ske vid ett begränsat antal platser i och i anslutning till den planerade vindkraftsparken som sträcker sig över kommungränsen i Avesta och Norbergs kommuner. Besiktningen startar kl. 13.00 vid biblioteket i Norberg och kommer att pågå som längst till kl. 16.00. Deltagande vid besiktningen kräver att egen transport ordnas.

Dagordning vid offentligt sammanträdeöppnas i nytt fönster (pdf, 2.7 MB)

Mer information hittar du här!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster