Norberg - låt dig överraskas

Det generella eldningsförbudet för länet är nu hävt

Länsstyrelsen i Västmanlands län låter meddela att det generella eldningsförbudet för hela länet nu är hävt. Tänk dock på att alltid elda på ett säkert sätt och se till så att elden har slocknat ordentligt innan du lämnar platsen.

För att veta vad som gäller i din kommun kontakta räddningstjänsterna.

Tänk dock på att om man ska elda utomhus krävs det att man förbereder sig så att det kan ske på ett säkert sätt. Man måste planera och studera omgivningen så att det kan ske på en säker plats så elden inte sprids eller antänder omgivningen. När du gör upp eld ute har du ett stort ansvar och eldning sker alltid på egen risk. Eldning efter mörkrets inbrott är generellt inte tillåten. Lägereldar i mindre omfattning är dock undantagna.

Du kan läsa mer om vad det är som gäller vid eldning på Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds hemsida (klick)!länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster