Norberg - låt dig överraskas

Stipendium 2016

Är du aktiv inom förenings-, eller kulturlivet? Då kan du söka stipendium från Norbergs kommun! Detta för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området.

Stipendiet kan sökas av de som är verksamma inom föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i Norbergs kommun.

Kultur-, idrotts- och fritidsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet i Norbergs kommun.

Ansökan kan göras av enskild person, kollektiv eller förening/organisation. Skriv en motivering till varför du eller någon annan ska få stipendiumet!

Skicka ansökan senast den 30 juni 2016 till:

Kultur-, idrotts-, och fritidsutskottet
Box 25
738 21 Norberg

Kontakt

Ulf Öhman
T.f. områdeschef, kultur och fritid
Telefon: 0223-29 033
E-post: ulf.ohman@norberg.se