Norberg - låt dig överraskas

Företagsklimatet kliver sakta uppåt

De nu offentliggjorda svaren från företagarna om det sammanfattande omdömet om företagsklimatet i Norbergs kommun visar på en liten förbättring, enligt den enkätundersökning som Svenskt Näringsliv genomfört.