Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige kallas till sammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 20 juni klockan 17.30, Sessionssalen (kommunhuset).

Sammanträdet behandlar bland annat

  • Idrottshallen, Norra Västmanlands kommunalteknikförbunds budgetförslag
  • Plan för hantering av tillfälligt statsbidrag för mottagning av flyktingar samt extra statsbidrag till grundskolan
  • Inför regionbildning, samverkansstruktur för kommunerna och landstinget/regionen i frågor som stödjer regional utveckling
  • Ombyggnation av lilla gymnastiksalen, Centralskolan

Du hittar hela kungörelsen under "Möten, kallelser och protokoll".