Norberg - låt dig överraskas

Ansökan om bidrag till integrationsprojekt

Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2016-02-03 att 5 miljoner kronor av de extra medel som kommunen tilldelats av riksdagen ska användas till fördelning av medel till integrationsprojekt. I den första ansökningsperioden beviljades det totalt ungefär 1,3 miljoner kronor.

Kommunstyrelsens beslut § 87 2016-06-13:

  • Rädda Barnen beviljades 575 000 kronor för för deras projekt Ett tryggt och gott mottagande – Barn på flykt. Projektets mål är att skapa barnvänliga platser i anslutning till de asylboenden som finns i Norberg samt utbilda personal och frivilliga i hur man möter barn på flykt.
  • Företagarna Mälardalen beviljades 155 000 kronor för att driva projektet NF-Nyanlänt företagande i Norbergs kommun. Projektet syftar till att ge asylsökande utbildning i hur man driver företag.
  • Norbergs AIF beviljades 110 000 kronor för projektet Integrationsfotboll med syfte att starta ett fotbollslag för nyanlända som ska fungera som en inslussning till de ordinarie lagen. Norbergs AIF beviljades också 45 000 kronor för att genomföra Integrationscupen i augusti.
  • ABF – Aros Folkbildningstjänst AB beviljades 450 000 kronor fördelat på två år för att kunna bemanna ett samhällsvägledarkontor i Norbergs centrum. Samhällsvägledarkontoret ska fungera som en mötesplats, vägleda människor till rätt instans och svara på frågor.
  • Unkan i Norberg beviljades 60 000 kronor för att driva projektet Skateboard och Integration. Projektet vänder sig till alla ungdomar i Norberg där syftet är att få fler att testa på skateboard med fokus på målgruppen unga tjejer.

Du kan läsa mer om vad det innebär att söka projektmedel under Projektmedel för integration 2016.

Nästa ansökningsperiod är mellan den 15 september och 15 oktober 2016.

För mer information,

Karin Nordlund
Integrationskoordinator
E-post: karin.nordlund@norberg.se
Telefon: 0223-290 24