Norberg - låt dig överraskas

Aktuellt från VKL nr 3

Nu kan du läsa årets tredje nummer från Västmanlands kommuner och landsting (VKL), som även är det sista numret innan sommarledigheterna! Trevlig läsning!

I årets tredje nummer av Aktuellt från VKL kan ni bland annat läsa om:

  • Mormor super väl inte? Psykisk ohälsa och missbruk hos äldre
  • Tvådagars presidiekonferens kring tema integration
  • Lovande resultat och uppskattande kritik från andra pilotomgången
  • Flerspråkiga kommunikatörer skall utbildas i samhälls- och hälsoorientering
  • # Jag med – Samtliga projekt i Västmanland klara för genomförandefasen
  • Vägen mot framtiden
  • Och nu finns Kulturarv Västmanland ute på webben

Du kan läsa Aktuellt från VKL nr 3 härlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!