Norberg - låt dig överraskas

Norberg en viktig "kugge" i VFU-samarbetet

Sjuksköterskeprogrammet på Högskolan Dalarna uppmärksammar Norbergs kommun på att Vårdförbundet Student i en enkätstudie har kartlagt studenternas upplevelser av den verksamhetsförlagda utbildningen (VFU) både när de gäller innehåll och genomförande.

Resultatet visar att Högskolan i Dalarna under 2015-2016 bedömts ha de bästa VFU-verksamheterna. Andra VFU-platser som i snitt fått särskilt gott betyg är de som är knutna till Blekinge Tekniska Högskola, Högskolan i Halmstad, Linköpings universitet och Malmö Högskola. När det gäller den verksamhetsförlagda utbildningen så är Norbergs kommun en viktig ”kugge”.

Högskolan i Dalarna hälsar i ett mejl:

"Tack vare samarbetet med Er så var detta möjligt! Ett stort tack till alla handledare för Era fantastiska insatser."

Du kan läsa "Verksamhetsförlag utbildning: vårdförbundets students VFU-ranking 2016" här (öppnas i nytt fönster)länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster!