Norberg - låt dig överraskas

Beslut om vindkraftspark i Norbergs och Avestas kommuner

Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har lämnat beslut angående vindkraftsparken vid Målarberget i Norbergs och Avestas kommuner. Tillståndet gäller totalt 33 vindkraftverk och tillhörande anläggningar.