Norberg - låt dig överraskas

Nya tjänster att söka inom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning

I miljö- och byggfrågor har Norberg, Fagersta och Avesta en gemensam organisation. Kommunerna samarbetar, och miljö- och byggförvaltningen arbetar för alla kommunerna, även om den finns i lokaler i Avesta kommun, och de som jobbar åt miljö- och byggförvaltningen är anställda av Avesta kommun.

Just nu söker Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning:

Miljöinspektör hälsoskydd och miljöskyddöppnas i nytt fönster (pdf, 11.9 kB)

Miljöinspektör miljöskydd och förorenade områdenöppnas i nytt fönster (pdf, 11.8 kB)

Vikariat, Livsmedelsinspektör med miljöbalkskunskapöppnas i nytt fönster (pdf, 11.8 kB)