Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Dags för skolstart!

Hösten närmar sig och den 18 augusti är det dags att sätta sig i skolbänken igen.

Källskolan
Förskoleklass och åk 1, upprop kl 8.00-10.00
Åk 2 och 3, samling i respektive klassrum kl 8.00

Centralskolan
Åk 4 samling i aulan kl 8.00
Åk 5-6 samling i respektive klassrum kl 8.00
Åk 7 samling i aulan kl 8.15
Åk 8 samling i aulan kl 8.30
Åk 9 samling i aulan kl 9.00
Förberedelseklass i modulen kl 8.00

Skollunch serveras.