Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige sammanträder

Måndagen den 26 september klockan 17.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhuset, Sessionssalen.

Under sammanträdet behandlas bland annat:

  • Medborgarförslag, prideflagga utanför kommunhuset i Norberg
  • Budget
  • Svar på motion om skateboardplats
  • Svar på motion om trädbelysning i Tingshusparken

Du hittar hela kunggörelsen under "Möten, kallelser och protokoll".