Norberg - låt dig överraskas

Norberg klättrar 17 placeringar i företagsranking

Svenskt Näringsliv genomför årligen en enkätundersökning av det lokala företagsklimatet. Årets undersökning visar att företagen efterfrågar bättre information från kommunen. Norberg hamnar på plats 267 till skillnad från plats 284 i fjol.

2016 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2016 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.

Frågorna som ställts rör bland annat attityderna hos skolorna, tjänstemännen, politikerna och media, kommunens information, service till företagen samt dialog med kommunledningen. Enligt företagarna är de viktigaste åtgärderna bättre information, att kommunen ska öka sin attraktionskraft samt bättre dialog mellan företagarna och kommunledningen.

Av totalt 171 företag med minst en anställd så har 68 svarat på frågorna och av dessa tycker 23.1 % att företagsklimatet är bra.

- Vi går framåt, vilket är både roligt och viktigt. Det finns en del områden i undersökningen som är svårare för oss att påverka, i vart fall på kort sikt, exempelvis hur media framställer företagande i Norbergs kommun. Här är tyvärr företagens upplevelse att det blivit sämre rapportering. Infrastrukturen är svår att påverka på kort sikt. Flera frågor äger vi dock själva. Hur vi arbetar med entreprenörskap i skolan, att vi skapar en väg in som gör det lättare för företagare och att vi blir vassare på att kommunicera med företagen om upphandlingar. Ett ytterligare område är företagens kompetensförsörjning. För att matchningen ska fungera behöver utbildningar länkas samman med företagens efterfrågan. För att detta ska fungera på bästa sätt behöver vi utveckla samverkan med Arbetsförmedlingen och med Norbergs behov i fokus. Vi är inte nöjda med det här utan kommer att fortsätta att lyssna- och fånga in behoven hos företagen i Norberg, säger Hannu Högberg, kommunchef.

Läs mer om rankingen här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster