Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige i korthet

Här följer några av de ärenden som behandlades under kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september 2016. Protokollet kan läsas på hemsidan under "Möten, kallelser och protokoll".

Beslut om prideflagga utanför kommunhuset
Kommunfullmäktige har valt att bifalla medborgarförslaget om att en prideflagga ska synas utanför kommunhuset och har gett kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram riktlinjer för flaggning med prideflagga.

Belysning i Tingshusparken
Trädbelysning kommer att sättas upp längs Engelbrektsgatan vid Tingshusparken och finansiering kommer att ske via kommunstyrelsens utvecklingsmedel.

Cykel- och promenadväg till Lillsjön
Planerna på en ny cykel- och promenadväg tas med i den regionala infrastrukturplanen nästa gång kommunen får den på remiss.

Du vet väl om att du hittar alla avslutade medborgarförslag under "Avslutade medborgarförslag"? Där publiceras de medborgarförslag som inkommit och som besvarats av antingen kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige.