Norberg - låt dig överraskas

Del av Smedjegatan avstängd

Med anledning av VA-arbeten kommer Smedjegatan att vara avstängd onsdag 12 oktober till fredag den 16 december.

Inom avstängt område är motorfordonstrafik förbjuden helt. Förbud mot motorfordonstrafik gäller ej fordon med tillstånd.

Vill du veta mer?
Kontakta gatuavdelningen på Norra Västmanlands kommunalteknikförbund, telefon 0223-441 58.