Norberg - låt dig överraskas

Gustav Fridolin (MP) besökte Centralskolan

I förra veckan besökte utbildningsminister Gustav Fridolin (MP) Centralskolan för att prata med lärare och rektorer om situationen i skolorna och hur eleverna kan uppnå målen och lämna högstadiet med behörighet till gymnasiet.

Under 2015 genomförde utbildningsministern 25 träffar med cirka 1700 deltagare från alla Sveriges kommuner för att inleda en dialog om hur samarbete mellan stat, huvudmän och andra skolaktörer kan utvecklas till ett gemensamt ansvar tas för att ge alla elever en bättre skola. Till träffarna bjöd man in kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande, ordförande och vice ordförande i den nämnd/de nämnder som ansvarar för förskolan och grundskolan, förvaltningschef med ansvar för förskola och skola samt representanter från Lärarnas riksförbund och andra aktörer med ansvar för skolan i Sverige.

Utbildningsdepartementets syfte med besöket är att inleda en dialog med kommunerna och andra viktiga aktörer i hur skolorna ska möta de utmaningar som finns idag och föra dialog kring regeringens reformer för skolan.

Norberg har de senaste två åren tagit emot ungefär 150 nyanlända barn och elever. Bristen på lokaler och utbildade lärare är och har varit en utmaning för skolorna i Norberg och Ingrid Nord, barn- och utbildningschef i kommunen säger att det är välkommet att utbildningsministern kommer och lyssnar på och för dialog kring utmaningarna i kommunerna.

- Dagen var givande för oss här i Norberg. Dels att höra om regeringens fortsatta arbete för förskola och skola, men även att Gustav Fridolin tar sig tid att lyssna på deltagarnas synpunkter, säger Ingrid Nord.