Norberg - låt dig överraskas

Hur ska äldrevården se ut i framtiden?

Varmt välkommen till en öppen dialog tillsammans med politiker och tjänstemän om framtidens äldrevård.

Socialförvaltningen bjuder in till samtal om framtidens äldrevård.

Datum, tid och plats
Torsdagen den 17 november
Klockan 18-20
Björkängen, Bubblan

Vi bjuder på kaffe och kaka!

Vill du veta mer?
Liselotte Eriksson, socialchef
Telefon: 0223-290 00 (växeln)