Norberg - låt dig överraskas

Daniel Magnusson ny näringslivs- och besöksnäringschef

För att sätta företagande och besöksnäring i fokus har Daniel Magnusson anställts som näringslivs- och besöksnäringschef i Norbergs kommun.

Daniel kommer att få ett ansvar att tillsammans med politiken och sektorns medarbetare att bygga upp det nya demokrati- och samhällsutvecklingsutskott som skapas efter årsskiftet. Utskottet kommer bland annat att ansvara för näringslivsfrågor, besöksnäring och turism, kultur, fritidsfrågor, föreningar och bibliotek.

Vidare har han en gedigen bakgrund från olika medier. Idag arbetar han som försäljningschef för MittMedia Dalarna. Med Daniels bakgrund kommer han i sin nya roll att betona värdeskapande aktiviteter för företag, föreningar, aktörer inom turistnäringen samt invånare i Norberg. Daniel är 39 år och bor i Norberg.

- Vi har från våra tidigare utredningar och dialoger med företagen kunnat se att Norbergs kommun bör ta en mera coachande roll tillsammans med näringslivet och andra organisationer för att ta fram gemensamma mål och arbetssätt för vårt arbete med att utveckla företagsklimat, entreprenörskap samt en än mera utvecklad besöksnäring. Daniel Magnusson, som kommer från näringslivet och mediebranschen, har de erfarenheter och kvalifikationer som kommer att vara betydelsefulla för detta uppdrag. Vi är jättenöjda med denna rekrytering, säger Johanna Odö (S), kommunstyrelsens ordförande.

- Det känns fantastiskt kul att få möjlighet att jobba med något jag brinner för i min hemkommun. Det är en utmanande spännvidd av olika verksamheter och frågor som samlas under denna tjänst. När det gäller näringslivet i Norberg är det jätteviktigt att lyssna på företagen och se hur deras utmaningar och behov ser ut och utifrån det tillsammans forma en hållbar strategi. Jag imponeras också över föreningslivet i Norberg som jag tycker är fantastiskt med tanke på kommunens storlek. Här hoppas jag kunna vara ett bra stöd och att det som redan är bra ska bli ännu bättre. Jag tror också att min bakgrund inom bland annat marknadsföring kan vara en bra tillgång för att sätta Norberg på kartan och öka turistandet, säger Daniel Magnusson.

Daniel tillträder sin nya tjänst 1 februari 2017.

Exempelbild

Foto: MittMedia