Norberg - låt dig överraskas

Allmänhetens frågestund

Södra Dalarnas räddningstjänstförbunds (SDR) direktion bjuder in allmänheten att diskutera budget 2017.

Datum, tid och plats
Onsdagen den 14 december
Klockan 15.00-15.45
Räddningsstationen i Fagersta

Välkomna!