Norberg - låt dig överraskas

2017 års medborgarlöften diskuterades

En tredjedel av alla kommuner har idag medborgarlöften. Ambitionen från polisen är att löften ska omfatta alla kommuner år 2017. Häromkvällen diskuterades vad som är viktigt att satsa på för att tryggheten ska stärkas i kommunen.

Under onsdagskvällen bjöd polisen och kommunen in till en medborgardialog för att prata om vilka medborgarlöften som är viktiga att satsa på. Några av idéerna som diskuterades var att polisen, tillsammans med kommunen, informerar invånare om arbetet med trygghetsfrämjande åtgärder och att polisen ska vara synlig ute i kommunen. Belysning på offentliga platser, säkra busshållplatser utanför centrum samt trafiksäkerhetsrelaterade frågor där upplevelsen är att bilister kör för fort på bland annat Engelbrektsgatan är också exempel på åtgärder.

- Vi har fått flera uppslag som kan bilda underlag för konkreta aktiviteter som kommunen och polisen kan komma överens om, och som ska utföras under 2017 för att öka tryggheten i Norbergs kommun, säger Hannu Högberg, kommunchef.

Medborgarlöften 2015-2016

Polisen och kommunen lovade att:

  • Polis 1 gång/dygn patrullerar runt sjön Noren samt vid asylboenden.
  • Kommunen, via ungdomsrådet och personal på fritidsgården Unkan, samordnar varje oktober en trygghetsvandring för att med hjälp av ungdomsrådet se efter vilka platser i kommunen som upplevs som otrygga.
  • Kommunpolisen genomför tillsammans med boendeansvarig och tolkar samhällsinformation på asylboenden.

Medborgarlöftena signerades den 27 november 2015 i Norberg mellan Agneta Kumlin, lokalpolisområdeschef och Hannu Högberg, kommunchef i Norbergs kommun.

Fakta om medborgarlöften

  • Samverkan mellan polis och kommun.
  • Skapa och ta tillvara engagemang i lokalsamhället.
  • Kommunicera brottförebyggande och trygghetsskapande aktiviteter.
  • Öka förtroendet och nöjdheten med parternas arbete, polis och kommun tillsammans.
  • Ge invånare möjlighet att påverka beslutsprocesser.
  • Löftena ska stärka parternas lokala närvaro och tillgänglighet.