Norberg - låt dig överraskas

Angående Aftonbladets reportageserie "Miljardnotan"

Aftonbladet gick i dagarna ut med sin granskning "Miljardnotan" där de granskat alla kommuners representationskostander samt kostnad för kurser och konferenser under 2015. Norbergs kommun placerar sig på plats 15 i granskningen.

De kommunala skattemedel som läggs på kurser och representation uppgår år 2015 till 1 498 734 kronor. Siffrorna som Aftonbladet använt i sin granskning är inklusive pengarna som Norbergs kommun får i statliga medel för kompetensutveckling. Dessa siffror ligger på ungefär 800 000 kronor.

Kurser och konferenser: 907 549 kronor

Intern representation: 533 073 kronor

Extern representation: 58 112 kronor