Norberg - låt dig överraskas

Det tycker medborgarna om Norbergs kommun

Under hösten 2016 har Statistiska Centralbyrån (SCB) på uppdrag av Norbergs kommun genomfört en medborgarundersökning bland 600 invånare i åldern 18-84 år. Frågorna som ställdes var frågor om kommunens verksamheter, medborgarens möjlighet till inflytande och kommunens attraktivitet.

Svaren visar bland annat att invånarnas möjlighet till inflytande hamnar under nivån för godkänt och förtroendet för den kommunala beslutsprocessen är lågt. Förtroendet för arbetet med gator och vägar samt stödet till utsatta personer är också svagt enligt undersökningen. Invånarna är mycket nöjda med vatten- och avloppshanteringen och tycker att äldreomsorgen, grundskolan samt gator och vägar bör prioriteras.

Syftet med undersökningen är att samla in underlag för att kunna mäta och jämföra hur väl kommunens övergripande vision och mål uppfylls. För att kunna få ett underlag med jämförbara resultat så finns det planer på att göra fler medborgarundersökningar i framtiden.

Fakta om undersökningen

I SCB:s medborgarundersökning får kommunens invånare tycka till om sin kommun och dess verksamheter. Medborgarna betygsätter följande tre områden: Kommunen som en plats att bo och leva på (Nöjd-Region-Index), kommunens verksamheter (Nöjd-Medborgar-Index) och medborgarnas inflytande i sin kommun (Nöjd-Inflytande-Index).

Svarsandelen för Norbergs kommun var 41 procent. Det är en lägre procent jämfört med våren 2013 då 53 procent svarade på enkäten.

Sammanlagt deltog 81 kommuner i höstens undersökning.

Mer information

Medborgarundersökning Norbergs kommunöppnas i nytt fönster (pdf, 2.2 MB)

Information om SCB:s medborgarundersökningarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Vision 2025 för Norbergs kommun