Norberg - låt dig överraskas

Kom ihåg att släcka ljusen i juletid!

Under december ökar antalet bränder och över 40 procent av alla bostadsbränder som orsakas av levande ljus i Sverige inträffar just i den här månaden, enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Här kommer tips på vad du kan göra för att minska riskerna för bränder i jul.

Några tips för att minska risken för brand:

  • Ta alltid en extra runda innan du lämnar bostaden för att se att alla levande ljus är släckta och spisen är avstängd (det kan vara svårt att se om ljusen är tända eller släckta i dagsljus, känn med handen om du är osäker).
  • Använd ljusstakar och ljusprydnader som är obrännbara.
  • Glömmer du ljuset är risken för brand mycket stor.
  • Se till att det finns brandvarnare i bostaden – gärna flera – och kontrollera att de fungerar. Brandvarnaren ska vara placerad i taket, läs instruktionerna.
  • Ställ inte ut gammalt julklappspapper i trapphuset. Det är din väg ut om det börjar brinna!
  • Förvara inte heller julklappspappret på balkongen. En felriktad nyårsraket kan lätt starta en brand.
  • En brandfilt och en 6 kg pulversläckare bör varje hem ha. Det är nästan alltid någon annan än räddningstjänsten som släcker en brand.
  • Ring alltid 112 om du upptäcker en brand eller om någon är i fara.

Källa: MSB, Brandskyddsföreningen och Sveriges räddningstjänster

Mer information

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps information om brandskyddlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster