Norberg - låt dig överraskas

Anhörigstöd

Stödjer du en familjemedlem eller vän, som på grund av sjukdom, funktionsnedsättning eller missbruk behöver stöd?

För att klara av att hjälpa andra behöver man ibland själv få stöd. För dig som vill ha kontakt med andra anhöriga via nätet erbjuder kommunen e-tjänsten ”En bra plats” – en samlingsplats för information, råd och stöd till anhöriga. Mer information och intresseanmälan: http://www.enbraplats.se/länk till annan webbplats

Mötesplats
Du som vårdar eller stödjer en närstående som är äldre, långvarigt sjuk, har funktionsnedsättning eller missbruksproblem har möjlighet att få stöd.

Här kan du umgås med andra som är i en liknande situation. Du behöver inte ha ett särskilt ärende för att komma. Kom för utbyte av erfarenheter eller bara en stunds avkoppling över en kopp kaffe.

Öppettider
Onsdagar kl. 10-12
Kornettgatan 9 (vid Resedans matsal)