Norberg - låt dig överraskas

Välkommen till Navigatorcentrum!

Navigatorcentrum vänder sig till ungdomar boende i Norberg, Fagersta och Skinnskatteberg. Är 16-25 år, som inte riktigt har hittat sin plats i skolan eller i arbetslivet, så kan Navigatorcentrum hjälpa dig att hitta en utbildning eller praktikplats.

Kommande aktiviteter:

Information om Trainee

Datum, tid och plats
Tisdagen den 24 januari
Klockan 11-12
Arbetsförmedlingen Bangårdsgatan 1, plan 4

Trainee genom Navigator är till för de ungdomar i åldern 20-25 år som har fullgjort gymnasiet, men som idag önskar läsa inom en annan inriktning exempelvis vård och omsorg. Det innebär att man är ute på en arbetsplats på halvtid samtidigt som man studerar på minst 25% på gymnasial nivå för att utbilda sig inom yrket. Traineejobben finns inom välfärdssektorn eller inom bristyrken (detta defineras av arbetsförmedlingen). Man får lön för tiden som man arbetar och kan inneha ett trainee under 1 års tid.

Kravet som gäller förutom fullgjort gymnasium är att man måste varit arbetslös i 3 månader och inskriven hos Arbetsförmedlingen.

Information om utbildningskontrakt

Datum, tid och plats
Tisdagen den 31 januari
Kl 13.15
Navigatorcentrum Von rosensväg 1, Fagersta

Utbildningskontrakt riktar sig till de ungdomar som är mellan 20 och 24 år (ej fyllda 25år) och som inte har har fullgjort grundskolan eller gymnasiet. Navigatorcentrum ger ungdomar möjligheten att läsa upp sina studier på 50% och ha en praktik 50%, fungerar det bra med både praktik och skola så går kommunen in och erbjuder en deltidsanställning på 1år motsvarande en lägsta lön samtidigt som man studerar. De tre arbetsområde som man kan ha en praktik/anställning inom är barnomsorg, äldreomsorg eller LSS (daglig verksamhet).

Information om Navigatorcentrums verksamhet för elevhälsan på samtliga högstadieskolor samt gymnasieskola i Fagersta, Norberg och Skinnskattebergs kommun

Datum, tid och plats
Tisdagen den 7 januari
Kl. 14
Navigatorcentrum Von rosensväg 1, Fagersta

Mer information,

Navigatorcentrums webbplatslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster