Norberg - låt dig överraskas

Informationsmöte om gruvutredningar

Norbergs kommun bedriver för närvarande, genom Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning och med hjälp av Bergskraft Bergslagen AB, ett arbete för kartläggning av nedlagda gruvor i kommunen. Onsdagen den 25 januari är du som är nyfiken på att veta mer om just din fastighet, välkommen till kommunhuset för ett informationsmöte.

Ett informationsmöte för allmänheten hölls den 11 januari 2017 i teaterbiografen där projektets konsult berättade om innehållet i de framtagna rapporterna om gruvorna i kommunen.

Den som vill detaljstudera framtagna kartor och rapporter samt ställa frågor om hur den egna fastigheten berörs är välkommen till ytterligare ett informationsmöte. Projektets konsult Stefan Sädbom från Bergskraft Bergslagen AB kommer att finnas på plats för att svara på frågor.

Datum, tid och plats
Onsdagen den 25 januari
Klockan 16-19
Sessionssalen, kommunhuset (Malmgatan 7)

Välkommen!

Mer information,

Gruvutredningar i Norbergs kommunlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster