Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommunfullmäktige sammanträder måndagen den 23 januari klockan 17.30 i kommunhusets Sessionssal.

Under sammanträdet behandlas bland annat:

  • Tilldelningsbeslut gällande uppförande av idrottshall
  • Vatten och avlopp i Bjurfors
  • Köp av del av fastigheten Davidsbo 1:115

Du hittar kungörelsen under "Möten, kallelser och protokoll". Lyssna via Radio Norberg 95,0 MHz.

Allmänheten hälsas välkommen till sammanträdet!
Sten Nordström, ordförande