Norberg - låt dig överraskas

Bor du i eller omkring Karbenningbygden och vill ha framtidssäker uppkoppling?

Norra Västmanlands Fiber bildades under 2016. Föreningen bildades för att arbeta med utbyggnad och drift av fibernät i och omkring Karbenningbygden med intilliggande byar.

Föreningens syfte och mål är att underlätta för alla fastighetsägare att på ett enkelt och kostnadseffektivt sätt ansluta sin fastighet till fibernätet för att få tillgång till moderna kommunikations- och informationskanaler. I driftsfas skall föreningen aktivt arbeta med att bevaka medlemmarnas både kort- och långsiktiga intressen vad avser teknik, leverantörer, avtal etc.

Föreningen satsar nu på att få en beviljad bidragsansökan för fiberutbyggnad under våren 2017. Föreningen är nästan uppe i högsta bidragsklassningen från Länsstyrelsen och Jordbruksverket, men du som inte anmält dig än har fortfarande chansen att vara med.

För mer information och anmälan se föreningens webbplats.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster