Norberg - låt dig överraskas

Integrationsmedel till fotboll och trygga platser

Under 2016 har Norbergs kommun delat ut ungefär 5 miljoner kronor till olika integrationsprojekt. Integrationsprojektens syfte är att fler ska etablera sig på arbetsmarknaden, utveckla det svenska språket, öka kunskapen om det svenska samhället och utöka nätverket inom arbets- och föreningslivet hos individen. Fotboll, företagande, skateboard, slöjd och hantverk är bara några av de projekt som tilldelats pengar.

Två av projekten som beviljades pengar är Norbergs AIF och Rädda Barnen.

Norbergs AIF beviljades 110 000 kronor för projektet "Integrationsfotboll". Rädda Barnen beviljades 575 000 kronor för projektet "Ett tryggt och gott mottagande - Barn på flykt".

Vad har ni använt projektmedlen till?

­- Det är tre saker som vi ska fokusera på. Det är samverkan med andra organisationer, kommun och civilsamhället här i Norberg, det är utbildningsinsatser för att stärka upp personal som möter människor som är asylsökande eller på flykt eller har fått uppehållstillstånd men som är kvar och det är direkta insatser, stödja där man ser att den målgruppen som projekten riktar sig mot, barn upp till 18 år och deras föräldrar. Just den grejen, direkta insatser, så är det väl Kärrgruvan som vi har en gång i veckan, barn- och föräldragrupper tillsammans Svenska kyrkan, säger Ulrika Tackerudh från Rädda Barnen.

- Det är väl också att träffa personal och utbildningsinsatser, säger Elisabeth Lindén från Rädda Barnen.

- Integrationscup, integrationslag och konstgräsprojeketet som ska vara klart senast den 5 juni, säger Rolf Carlstrand och Joakim Rask från Norbergs AIF. 

På vilket sätt har projektmedlen bidragit till integrationen i kommunen?

­- Väldigt mycket är det ju Gruvgården naturligtvis, där vi är och har barnaktiviteter, säger Elisabeth Lindén från Rädda Barnen.

- Vi har också volontärer, både norbergare och dom som är asylsökande själva, och att norbergarna är med och hjälper oss det blir ju en integration mellan norbergare och de som kommit hit, säger Ulrika Tackerudh från Rädda Barnen.

- Människor som är intresserade av att jobba med oss, i till exempel samtalsgrupper för 16+ ungdomar, barnaktiviteter eller föräldragrupper, får gärna höra av sig till oss, säger Elisabeth Lindén från Rädda Barnen.

- Utan pengarna hade vi inte kunnat haft någon cup eller integrationslag, säger Rolf Carlstrand från Norbergs AIF.

Samtliga integrationsprojekt kommer att intervjuas under året.

Vill du veta mer?

Läs mer om integrationsprojekten här.