Norberg - låt dig överraskas

Föreningsbidrag 2017

Är ni en förening i Norbergs kommun som tänker engagera er för att nyanlända Norbergare ska få in en fot i föreningslivet? Då har ni möjlighet att ansöka om ett extra föreningsbidrag på 5000 kronor.

Det ni behöver göra är att skriva ned vad ni vill göra och rapportera resultatet till Socialförvaltningen senast den 31 december 2017.

Är ni en förening som beviljats bidrag om 5000 kronor och vill fortsätta att aktivt jobba för att förbättra integrationen och öka gemenskapen för alla medlemmar? Då har ni möjlighet att ansöka om ytterligare bidrag på 2500 kronor. Det ni behöver göra är att skriva ned vad ni gjort hittills och beskriva vad ni planerar att fortsätta göra.

En rapport om föreningens integrationsarbete ska skickas till Socialförvaltningen senast den 31 december 2017.

Skicka din ansökan och senare även rapporten till cecilia.eriksson@norberg.se.

Kom ihåg att skriva föreningens namn samt namn och telefonnummer till ansvarig person.