Norberg - låt dig överraskas

Ishalka stoppar sophämtningen

VafabMiljö har stora problem med ishalka idag, främst på landsbygden. Detta gör att en del entreprenörer har fått lov att avbryta tömningen helt. De som inte får sina sopkärl tömda idag får i första hand ställa ut en säck till nästa tömning. Ingen extra debitering kommer att ske för detta.

Redan på tisdagsmorgonen har en av Vafabs entreprenörer fått lov att avbryta tömningen då en bil har åkt i diket och fått lov att bärgas. En annan bil står helt still då föraren inte kan vända på vägen.

Störst problem är det alltså på landsbygden, men även du som bor mer centralt kan hjälpa till genom att sanda vid sopkärlen.