Norberg - låt dig överraskas
Exempelbild

Vårstädning

Dags att lämna in ansökan om vårstädning!

Föreningar med ungdomsverksamhet är välkomna att lämna in ansökan om vårstädning. Ansökan kan lämnas in på Norra Västmanlands Kommunalteknikförbunds expedition eller via e-post nvk@nvk.fagersta.se. Senast fredagen den 21 april 2017 ska ansökan vara inlämnad. Idrottsföreningar med lag i flera åldersgrupper föreslås lämna in en gemensam ansökan.

Lottning avgör om det kommer in fler ansökningar än tillgängliga platser. Ersättning till föreningen betalas ut efter utförd städning.