Norberg - låt dig överraskas

Tänk på smådjuren när du tänder majbrasan

Valborgsmässoafton närmar sig och många besöker då en majbrasa för att fira in våren. Högarna med ris, kvistar, löv och annat utgör perfekta boplatser för igelkottar, men även för kaniner, harpaltar och småfåglar. När majbrasan tänds riskerar den att bli en dödsfälla.

Det finns några enkla åtgärder som vi kan ta till för att djuren inte ska fara illa.

Försäkra er om att inga djur bosatt sig i rishögen. Även om riset till majbrasan samlats ihop nyligen bör rishögen kontrolleras. Ett bra sätt är att dagen innan, eller samma dag, flytta rishögen en bit bort och söka igenom rishögen innan den tänds på. Är majbrasan stor kan det vara bra att använda en lång planka för att häva upp brasan. Informera föreningar och andra som anordnar majbrasor om vikten av att söka igenom rishögen.

Genom att lägga den lilla extra tiden på att kontrollera och flytta majbrasan räddar vi liv den 30 april och visar omsorg om de vilda djuren.