Norberg - låt dig överraskas

Krisberedskapsveckan 8-14 maj

För att öka människors beredskap inför samhällskriser arrangerar Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tillsammans med kommunerna och länsstyrelserna den första Krisberedskapsveckan i Sverige 8-14 maj.

Se filmerna om hemberedskap med Heidi Andersson: