Norberg - låt dig överraskas

Stipendium 2017

Är du aktiv inom förenings- eller kulturlivet? Då kan du söka eller nominera någon som du tycker förtjänar stipendium från Norbergs kommun.

Kommunen ger stipendium för att uppmuntra värdefulla insatser inom föreningslivet eller det kulturella området. Sökande behöver inte vara folkbokförd i kommunen. Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet kan också ge stipendium som hedersbevisning utan ansökan till enskild person, kollektiv eller förening/organisation som gjort förtjänstfulla insatser för förenings- eller kulturlivet.

Skicka ansökan senast den 30 juni 2017 till:
Demokrati- och samhällsutvecklingsutskottet
Box 25
738 21 Norberg
Eller skicka e-post till: stipendium@norberg.se

För mer information,

Daniel Magnusson
Näringslivs– och besöksnäringschef
Telefon: 0223-292 60
E-post: daniel.magnusson@norberg.se