Norberg - låt dig överraskas

Förseningar av barnomsorgsfakturorna

På grund av ett tekniskt fel är barnomsorgsfakturorna försenade för dig som har barn på förskola eller fritids. Har du inte fått hem din faktura och sista förfallodatum har passerat så skjuts förfallodatumet upp.

Vi beklagar felet.