Norberg - låt dig överraskas

Låga grundvattennivåer

Grundvattennivåerna är för närvarande mycket låga i i landet och länet. Bakgrunden till dagens vattensituation är för lite nederbörd under de senaste två åren, särskilt under vinterhalvåret. När växtsäsongen har inletts och dagstemperaturen stiger förväntas situationen bli sämre. Om nederbördsmängderna återgår till de normala kan situationen bli bättre, men troligtvis inte innan hösten/vintern.

Enligt Sveriges geologiska institut (SGU) och SMHI kan vattensituationen bli svår i vissa delar av landet under sommaren. Det är en god idé att vara sparsam med vattnet. I vissa delar av landet kan det också vara aktuellt med bevattningsförbud.

Risken för påverkan bedöms som störst för enskilda brunnar och vissa mindre kommunala vattentäkter. Den som har enskild vattenförsörjning bör kontrollera nivån i vattentäkten och fundera över vilka alternativ som finns om brunnen sinar.

I dagsläget finns det inget beslut om bevattningsförbud i Norbergs kommun.

Länkar till mer information:

Krisinformation.se - Vattensituationen 2017länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Så kan du spara vatten - experten tipsarlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Länsstyrelsen i Västmanlands län - Vattensituationen i länetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sveriges geologiska institut (SGU) - fakta om låga grundvattennivåerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Svenskt vatten - produktion av dricksvattenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster