Norberg - låt dig överraskas

Kommunfullmäktige 19 juni

Måndagen den 19 juni klockan 17.30 sammanträder kommunfullmäktige i kommunhusets sessionssal.

Bland annat kommer fullmäktige behandla:

  • Revidering av riktlinjer för arvoden och ersättningar till gode män för ensamkommande asylsökande barn
  • Bostadsförsörjningsprogrammet
  • Fullmäktigeforum inför budget 2018
  • Erbjudande om delägarskap i Inera AB

Handlingarna finns tillgängliga på ledningskontoret och biblioteket. Ärendelistan finns i sin helhet under "Möten, kallelser och protokoll". Lyssna via Radio Norberg 95,0 MHz.

Välkomna!

Sten Nordström (S)
Ordförande