Norberg - låt dig överraskas

Nu ska koldioxidutsläppen minska i kommunerna

Norbergs kommun är en av de kommuner som deltar i projektet "Fossilfria och effektiva transporter i Östra Mellansverige". Syftet är att minska koldioxidutsläppen och ställa om till mer hållbara och miljövänliga transportalternativ.

Norbergs kommun har satt som mål att växthusgasutsläppen ska ha minskat med 80 % fram till år 2050 i jämförelse med utsläppen från 1990. Det ska ske genom att fossila bränslen byts ut mot förnybara alternativ.

Om projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige

Sverige har målsättningen om en fossiloberoende fordonsflotta 2030. Projektet Fossilfria och Effektiva transporter i Östra Mellansverige är ett initiativ från Länsstyrelserna i Västmanland, Södermanland och Uppsala som tillsammans med Biogas Öst ska arbeta för att rusta de offentliga organisationerna att möta 2030-målet.

Projektet finansieras av Tillväxtverket via den Europeiska Regionala utvecklingsfonden, Region Uppsala, Region Västmanland, Länsstyrelsen i Västmanland, Södermanland och Uppsala, Stockholm stad, Biogas Öst samt sjutton kommuner/landsting i östra Mellansverige.

För mer information, kontakta:

Eva With, energi- och klimatstrateg, Norra Västmanlands Kommunalteknikförbund
Telefon: 0223-445 27

Jan van der Horst, klimatkoordinator på Länsstyrelsen i Västmanlands län
Telefon: 010-2249370

Beatrice Torgnyson Klemme, VD Biogas Öst
Telefon: 073-397 06 25